Szczegółowa oferta firmy
 1. Oferta dla przedsiębiorców:

  Obsługa obejmuje całość otoczenia prawnego przedsiębiorcy. Cechuje ją kompleksowe podejście, co oznacza, iż w każdej sprawie uwzględniamy nie tylko reguły prawa cywilnego, ale i np. element prawno-podatkowy.

  W zakres obsługi wchodzi w szczególności:

  • zastępstwo przed sądami, w tym w sprawach gospodarczych, cywilnych, rejestrowych,
  • opiniowanie umów,
  • udzielanie porad prawnych w sprawach bieżących,
  • doradztwo podatkowe, w tym reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
  • tworzenie spółek,
  • windykacja,
  • inne,
 2. Oferta dla osób fizycznych:
  • reprezentacja w sprawach cywilnych, karnych,
  • sprawy rozwodowe, rodzinne,
  • odszkodowania,
  • spadki,
  • skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
  • skargi konstytucyjne,
  • znoszenie współwłasności i działy spadku,
  • inne