Zespół

Wspólnicy kancelarii

 1. Adwokat Andrzej Miś

  Założyciel Kancelarii. Posiada uprawnienia zawodowe od 1978 roku. Zajmuje się prawem cywilnym i gospodarczym. Jest niekwestionowanym specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego i administracyjnego. Specjalizuje się w obsłudze osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie postępowania podatkowego a także administracyjnego. W roku 2005 w Dolnośląskim rankingu kancelarii i firm prawniczych prowadzonym przez redakcję gazety „Rzeczpospolita” uzyskał tytuł Lidera Usług Prawnych w dziedzinie podatków.

  Adwokat Andrzej Miś brał wielokrotnie udział jako prelegent w konferencjach organizowanych przez dolnośląski BCC.

  Andrzej Miś przez cztery kadencje zasiadał w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, z czego przez sześć lat, jako członek jej prezydium, pełnił funkcję skarbnika ORA.

 2. Adwokat Grzegorz Mazurek

  Współtwórca Kancelarii. Ukończył aplikację sądową i adwokacką. Od roku 2000 znajduje się na liście adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, spółdzielczym (z szczególnym akcentem na spółdzielnie mieszkaniowe), prawie mieszkaniowym, prawie pracy, prawie rodzinnym (sprawy rozwodowe, podziały majątku dorobkowego), prawie spadkowym, a jego zainteresowania sięgają także prawa karnego. W Kancelarii kieruje działem prawa pracy oraz prawa spółdzielczego. Specjalizuje się w reprezentowaniu pracodawców przed sądami pracy. Odpowiada za kontakty z największymi spółdzielniami mieszkaniowymi Dolnego Śląska. Adwokat Grzegorz Mazurek był wielokrotnie zapraszany na konferencje organizowane przez środowiska spółdzielcze.

 3. Adwokat Jakub Miś

  Wspólnik Kancelarii. W 2004 roku ukończył aplikację sądową, którą odbywał przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Dzięki złożonemu egzaminowi sędziowskiemu w 2006 r. uzyskał wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Zawód wykonuje od 2006 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz gospodarczym. W zakres jego zainteresowań wchodzą ponadto zagadnienia związane z prawem karnym i prawem karno-skarbowym. W Kancelarii odpowiada za obsługę klientów branży budowlanej, farmaceutycznej i spożywczej oraz obsługę klientów indywidualnych.

 4. Rafał Bartłomiej Kowalski

  Współpracownik Kancelarii. W roku 2007 ukończył przy Sądzie Apleacyjnym we Wrocławiu aplikację sądową. W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Dzięki złożonemu egzaminowi Sędziowskiemu w 2009 r. uzyskał wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2009 r. znajduje się na liście adwokatów Okręgowej rady Adwokackiej we Wrocławiu.

  Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz gospodarczym, w tym zagadnieniami związanymi z prawem spółek oraz prawem budowlanym.

Pracownicy

Pracownikami Kancelarii są absolwenci wydziału prawa, bądź odbywający w chwili obecnej aplikacje prawnicze, bądź będący ich absolwentami. Większość prawników zatrudnionych w Kancelarii odbyła w trakcie studiów praktyki zagraniczne, a także korzystała z zagranicznych stypendiów naukowych, gdzie nie tylko szkoliła płynną znajomość języków obcych, lecz także zdobywała wiedzę o systemach prawnych innych państw. Wszyscy nasi pracownicy posiadają już kilkuletnie doświadczenie w praktycznej pracy prawnika, zdobyte nie tylko w naszej Kancelarii lecz także w innych Kancelariach działających na terenie całego kraju, a także doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w sądownictwie.